Voorwaarden en bevestiging

Voorwaarden deelname aan de Wijckloop

Om de Wijckloop in goede banen te leiden, zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Wij gaan ervan uit dat deelnemers zich op de hoogte hebben gesteld van deze voorwaarden voorafgaande aan de loop. Door in te schrijven voor De Wijckloop gaan deelnemers akkoord met deze voorwaarden.

1. Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Wijckloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.

2. Deelnemen aan de Wijckloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

3. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

4. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.

5. Het inschrijfgeld dient uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van de Wijckloop organisatie te zijn. Dit gebeurt via eenmalige incasso bij (vóór)inschrijving.

6. Voor deelname aan de 16 km wedstrijd geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

7. Bij de Wijckloop worden de volgende tijdslimieten gehanteerd: – 16 km: 3 uur – 10 km: 2 uur

8. De Wijckloop is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.

9. Indien de Wijckloop door overmacht op laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

10. Deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.

11. De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

12. Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

13. Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden dient te lopen met een door de organisatie op beschikking gestelde chip in het startnummer. Deze dient op het startnummer bevestigd te blijven.

14. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de matten bij de start te passeren.

15. De chip die in het startnummer is bevestigd kan na afloop van de wedstrijd worden verwijderd. De chip is eenmalig en alleen geldig voor deze wedstrijd.

16. Het startbewijs met chip wordt NIET toegestuurd, deze ontvangt u bij de start als deze niet is opgehaald bij Intersport Beverwijk.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

© Website ontwikkelt door Outbound Media BV - Outbound Media - Websites zonder technisch gedoe